University of New South Wales – UNSW

Giới thiệu UNSW Sydney

UNSW là một đại học đẳng cấp quốc tế, đứng thứ 45 thế giới và là lựa chọn số 1 đối với các nhà tuyển dụng Úc (Xếp hạng đại học thế giới QS 2017, LinkedIn 2015). Trường được thế giới công nhận về phương pháp giảng dạy sáng tạo, nghiên cứu đẳng cấp quốc tế và cơ sở vật chất hiện đại.

Gần đây trường mới khai trương Trung

 tâm Đổi mới Sáng tạo Michael Crouch, khu sáng tạo mới của UNSW, nơi sinh viên có thể phát triển ý tưởng trong không gian làm việc tiên tiến, gặp gỡ các nhà tiên phong có tầm nhìn xa trông rộng và kết nối với doanh nghiệp đối tác để biến ý tưởng thành đề án, hoạt động thương mại.

UNSW chú trọng tương lai. Từ năng lượng cho tương lai đến cung cấp nước sạch, phát triển thuốc HIV và điều trị ung thư cứu đời, những nghiên cứu sáng tạo của UNSW đã làm thay đổi thế giới hiện nay và góp phần tạo dựng ngày mai tốt đẹp hơn.

UNSW hiểu rõ cần phải làm gì để đào tạo ra các nh

à lãnh đạo tương lai. Trường đứng thứ 26 thế giới về uy tín đối với nhà tuyển dụng (Xếp hạng QS 2017). Cộng đồng 287.000 cựu sinh viên đông đảo của trường hiện đang công tác trong những công ty lớn nhất và danh tiếng nhất thế giới như Google, Penguin, Ernst & Young, PayPal, Rio Tinto, HSBC, NASA và Oxfam.

UNSW cũng hiểu rõ mối liên hệ trực tiếp giữa những gì sinh viên học trên lớp với nhu cầu thực tiễn trong ngành – 15 năm qua trường đã đào tạo ra nhiều doanh nhân công nghệ hơn mọi đại học khác ở Úc (Crunch base 2013). UNSW hiểu cần giáo dục những gì cho các nhà lãnh đạo tương lai và phương thức học tập tiên tiến của trường khuyến khích sinh viên phát huy hết tiềm năng của mình – tất cả đều hướng đến việc nâng cao khả năng tuyển dụng của sinh viên.

Trường là thành viên Nhóm 8 ở Úc và nhóm Universitas 21 toàn cầu. Trường tọa lạc tại Sydney – thành phố được bình chọn là đô thị sinh viên thứ tư thế giới và đô thị sinh viên hàng đầu nước Úc (Đô thị sinh viên hàng đầu QS 2015).

Trường thu hút trên 52.000 sinh viên, trong đó có 14.000 sinh viên quốc tế thuộc hơn 120 quốc gia. 900 chương trình đào tạo của trường được tổ chức tại 9 Khoa là Khoa Văn khoa và Khoa học xã hội; Môi trường xây dựng; Khoa Kinh doanh UNSW; Nghệ thuật và Thiết kế UNSW; Kỹ thuật; Luật; Y học; Khoa học tự nhiên và UNSW Canberra.